Makine Odası Ses İzolasyonu

Makina odası ses izolasyonu, makina odası ses yalıtımıses izolasyonuakustik yalıtım uygulaması yapmaktayız.Makina odalarında mekanik yollar ile oluşmakta olan titreşim, ses transferi yöntemi dışarıya yayılır. Rahatsız edici makine dairesi ve yüksek frekanslı ses çıkartmakta olan makinelerin vermiş olduğu rahatsızlıktan kurtulmak amacıyla ses yalıtımı uygulaması yaptırabilirsiniz.

Rahatsız edici makine dairesi ve yüksek frekanslı ses çıkartan makinelerin verdiği huzursuzluktan kurtulmak için ses izolasyonuuygulaması yaptırabilirsiniz. Kaynağı ne olursa olsun, sürekli titreşim makine performansı üzerinde olumsuz bir etkisi var ve personel için gürültülü ve rahatsız edici ortam yaratabiliriz. Ya alıcı ya da titreşim kaynağı ekipman kendisi ve operatörler için büyük faydalar sağlayabilir.

Ses dalgası gelişi güzel bir spektrumda yer alıyorsa, ya da diğer bir değişle istenmeyen bir ses ise buna “gürültü”adı verilir. İnsan sağlığı ve konforu üzerinde çok olumsuz etkileri olan gürültü, işitme hasarlarının yan ısıra, vücut aktivite de kan basıncının artması, kasların istem dışı kasılması gibi fizyolojik tesirler, huzursuzluk sinirlilik gibi psikolojik tesirler ve iş veriminin düşmesi gibi performans tesirleri olan çok önemli bir olgudur.

Hastane, okul, ev, iş yeri gibi mekanların görünmeyen kısımlarında bulunan makinelerin izolasyonu yapılırken özellikle yanmaz malzemeler kullanılmasına özen gösterilmelidir. Ses bir ortamda yayılırken, bir engelle karşılaştığında, diğer fiziksel olaylar gibi üç temel biçimde davranır.

Sesin bir bölümü karşılaştığı engelden yansır,bir bölümü engel tarafından yutulur, kalanı da engelin diğer tarafına geçer. Ortamın güvenliğini ve cihazın performansını düşürmeden en iyi seviyede ses izolasyonu yapmak önemlidir. Gürültüyle savaşmanın en etkili yolu olan gürültü denetimi, gürültünün insan üzerinde oluşturacağı zararlı etkileri en aza indirmek için alınacak önlemleri kapsar.